Featured
–    S I V U T   T Y Ö N   A L L A   –


 

Keskikaupunkiseura Toispual Jokke 

Toispual jokke ry on 1997 perustettu, poliittisesti sitoutumaton keskikaupungin asukasyhdistys, jonka tarkoituksena on

  • myötävaikuttaa viihtyisän ja turvallisen kaupunkiympäristön muodostumiseen.
  • arvioida suunnitteluvaiheessa olevia kaava- ja rakennushankkeita ja esittää niitä koskevia lausuntoja.
  • vaalia jokirannan, viheralueiden ja kaupunkikuvallisesti merkittävien rakennusten arvoja
  • ylläpitää historiallisesti arvokkaita turkulaisia perinteitä
  • järjestää tapahtumia, näyttelyitä ja tutustumisretkiä

Yhdistys on Suomen Kotiseutuliiton ja sen aluejärjestön Turkuseuran jäsen.

Toispual jokke – tälpual jokke

Turun tuomiokirkko kohosi aikanaan Unikankareen kummulle eli tälpual jokke. Kaupungin elämä oli entisaikoina rakentunut tiiviisti kirkon ympärille. Kun kaupunki laajeni, siirtyi kaupunkikeskus kauppatoreineen toispual jokke.

Toispual jokken toiminta keskittyy  kauppatorin ympäristöön, läntiseen keskustaan ja Aurajoen länsirantaan aina Turun linnalle saakka.

TPJ-kartta-MV-Rajaus